reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej

Zapytaj prawnika

PsiaArka Krotoszyn - Szkolenie Psów
Reklama firmy Inspiro Design oferująca szeroką gamę płytek ceramicznych

Reklama internetowa w gazecie
Reklama - ogłoszenie o pracęPartner gazety internetowej iJarocin.pl
Reklama internetowa w gazecie

Czwartek
13
grudzień
2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rolnictwo

Szacowanie szkód rozpoczęte

2018-06-29 09:06:00

Zdjęcie: Archiwum
Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi w gospodarstwach rolnych na obszarze gminy Jarocin jest w gotowości do podjęcia stosownych działań.

Z uwagi na wymogi procedury szacowania szkód rolniczych, opartych o System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz sprawne i szybkie oszacowanie zaistniałej klęski, prace komisji klęskowej rozpoczną się niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionych wniosków.

Komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego będzie szacowała straty w terenie, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia szkody, lecz nie później, niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

 

Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać niezwłocznie w pokoju nr 32, I piętro w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, nie później niż do 15 lipca 2018 r.

Druk wniosku został udostępniony w Urzędzie Miejskim w Jarocinie p. 46, jak również u właściwych miejscowo sołtysów oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, pokój nr 46,  I p. tel. 62 740 95 47 w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

 

 Reklama internetowa w gazecie
Napisz list do naszej gazety internetowej

Reklama internetowa w gazecie
Reklama lombardu w Jarocinie
Reklama strony WWW
Autopromocja zakładki taxi

Reklama internetowa w gazecie
Reklama internetowa w gazecieiJarocin.pl reklamy iJarocin.pl reklama w sieci gazet