reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej

Zapytaj prawnika

PsiaArka Krotoszyn - Szkolenie Psów
Reklama firmy Inspiro Design oferująca szeroką gamę płytek ceramicznych

Reklama internetowa w gazecie
Reklama - ogłoszenie o pracęPartner gazety internetowej iJarocin.pl
Reklama internetowa w gazecie

Czwartek
13
grudzień
2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Jarocin

Świętujmy setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego

2018-03-02 09:03:00

Setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości Jarocin świętować będzie na wiele sposobów. Na organizację okolicznościowych wydarzeń miasto przeznaczyło 100 tys. zł.

Harcerskie miasteczko i biało-czerwony happening

Jedną z najwyższych dotacji, bo aż 18.000 zł otrzymał Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Jarocin na realizację projektu „Kto Ty jesteś?”.  Przedsięwzięcie realizowane będzie głównie w czasie długiego weekendu majowego. W jego ramach harcerze zaplanowali m.in.: Konkurs Poezji Patriotycznej oraz wystawę plenerową na rynku zatytułowaną "Jarocin w przededniu odzyskania niepodległości".

Jedną z atrakcji będzie miasteczko harcerskie upamiętniające powstanie pierwszej drużyny harcerskiej na terenie Jarocina. Mieszkańcy będą mogli także poznać historię oręża polskiego podczas biało-czerwonego happeningu i Obozu Orła Białego”, które zorganizowane zostaną na jarocińskim rynku. Kolejną akcją harcerzy, która zyskała wsparcie finansowe gminy Jarocin (3.000 zł) jest Powstańcza Wieża Ciśnień. W rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego pod jarocińską wieżą zbudowane zostanie Miasteczko Wojsk Wielkopolskich, gdzie mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w kolejnym patriotycznym happeningu z ogniskiem, pieczonymi kiełbaskami, śpiewaniem piosenek żołnierskich.

 

Kolej na kolej

Jak co roku w Muzeum Parowozownia Jarocin, Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej zorganizuje festyn kolejowy oraz dni otwarte muzeum. Nie będzie to jednak zwykły festyn, bo jak zapowiadają organizatorzy, będzie to jedyna w Wielkopolsce impreza prezentująca tak dużą ilość taboru kolejowego, zgromadzonego w jednym miejscu. W Jarocinie prezentowane będą, m.in. makiety kolejowe, kolejka parkowa, a także nowoczesne lokomotywy przewoźników kolejowych. Festyn Kolejowy po raz trzeci zostanie ujęty w cyklu ogólnopolskich imprez PKP CARGO S.A. "Lato z parowozami", które odbywają się w największych kolejowych placówkach muzealnych w kraju. Przedsięwzięcie wsparte zostanie dotacją z budżetu gminy Jarocin w wysokości 14.500 zł.
Wokół kolei „kręcić się” będzie także plenerowa akcja Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 "Obudzić śpiących". Akcja odbędzie się na dworcu kolejowym w Jarocinie wczesnym rankiem 9 listopada, dokładnie w 100. Rocznicę wybuchu powstańczej rewolucji w koszarach w Jarocinie. Tradycyjnie już o godz. 5.30 rano na peronie pojawią się grupy harcerzy, uczniów ZSP nr 2, członków grupy rekonstrukcyjnej "JEDNOŚĆ" i członków jarocińskiego koła TPPW.

Umundurowana młodzież zaopatrzona we flagi powstańcze i narodowe wręczać 
będzie pasażerom pociągów przejeżdżających przez Jarocin biało-czerwone 
rozetki powstańcze wraz z wizytówkami przybliżającymi symbolikę rozetki oraz ulotki przypominające o jarocińskich wydarzeniach sprzed 100 lat. Na przeprowadzenie akcji TPPW otrzymało dofinasowanie w wysokości 2.500 zł.

 

Powstańczy bieg i sztafeta
Wsparcie finansowe gminy Jarocin otrzymały także sportowe przedsięwzięcia zaplanowane w ramach obchodów rocznicowych. Stowarzyszenie „Biegacze Jarocin”, by uczcić bohaterów walczących w Powstaniu Wlkp. zmobilizują mieszkańców do udziału w biegu powstańczym przez:  Potarzycę, Siedlemin, Golinę, Magnuszewice, Tarce, Dobieszczyznę, Żerków, Lgów, Bieździadów, Wilkowyję, Mieszków i Jarocin. Kwota dofinansowania wyniosła 3.000 zł. Pływacką sztafetę memoriałowa upamiętniającą Powstanie Wielkopolskie zorganizuje natomiast Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Sztafeta, w której weźmie udział  100 pływaków przebiegać będzie pod hasłem "Łączmy się" i odbędzie się na basenie Jarocin Sport 10 listopada 2018 r.

 

Wyprawy i wspomnienia historyczne

Dotacja gminy Jarocin pozwoli na kontynuację portalu historycznego (historiajarocina.pl), poświęconego dziejom Jarocina i ziemi 
jarocińskiej. Na prowadzenie portalu w 2018 roku Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne im. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w Jarocinie otrzymało 6.000 zł. W ramach tych środków portal uzupełniony zostanie o kolejne artykuły pisane przez historyków i regionalistów, promujące przeszłość Jarocina. Na portalu pojawią się także nowe wspomnienia, relacje, wywiady z mieszkańcami Jarocina, archiwalne zdjęcia ze zbiorów muzealnych oraz skany ważnych dla dziejów miasta dokumentów, zdeponowanych w Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum.

 

Archidiecezjalnym w Poznaniu
W ramach obchodów jubileuszowych Fundacja 750-lecia Jarocina wznowi wydanie książki Piotra Marchwiaka "Moje wyprawy historyczne po ziemi 
jarocińskiej". Reedycja w nakładzie 300 egzemplarzy wypełni lukę w księgozbiorze jarociniaków, a opracowanie trafi także bezpłatnie do szkół i uczniów jako ważna, wartościowa i ciekawa pozycja dotycząca dziejów ziemi jarocińskiej. Gmina przeznaczyła na dofinansowanie wydawnictwa 8.500 zł.
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk planuje upowszechnić sylwetki 
delegatów z powiatu jarocińskiego na Polski Sejm Dzielnicowy. Projekt, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 6.000 zł zakłada zebranie i opracowanie informacji o tych osobach, a następnie przedstawienie ich w formie wystawy, połączonej z prelekcjami w Jarocinie i Poznaniu. Informacje te w dalszej perspektywie staną się częścią przygotowywanego słownika wszystkich delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy, którego wydanie planowane jest pod koniec 2018 roku.

Patriotyczne koncerty i festiwale
Nie lad wydarzeniem tegorocznych obchodów będzie uroczysty koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Jacka Sykulskiego. Artyści uważani za ścisłą czołówkę chóralistyki światowej uświetnią XV edycję Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Jarocinie. Podczas koncertu usłyszymy polskie i wielkopolskie pieśni patriotyczne oraz prawykonanie pieśni specjalnie napisanej przez Jacka Sykulskiego z okazji 100 - lecia niepodległości Polski. Na organizację festiwalu towarzyszenie "Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego” pozyskało dotację w wysokości 7.000 zł. Muzyczny projekt zrealizuje także Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Mieszkowa – "Nasz Mieszków".  Impreza „Festiwal Dwóch Generałów” dofinansowana zostanie kwotą 16.000 zł. W jej ramach Stowarzyszenie zaplanowało m.in.. organizację festiwalu piosenki dziecięcej poświęconej tematycznie utworom patriotycznym. Uczestników festiwalu czeka także niespodzianka - wyjazd do Centrum Szkolenia Wojsk Łączności im. Heliodora Cepy w Zegrzu. W ramach przedsięwzięcia odbędzie się również memoriał strzelecki o medal pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego gen. Stanisława Taczaka. Mieszkowski projekt zakończy koncert z okazji  jubileuszu 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w wykonaniu artystów scen poznańskich.

Mural, stare kino i zajęcia artystyczne
Na tylnej ścianie garaży znajdujących się na podwórzu plebanii parafii pw. Św. Marcina w Jarocinie powstanie mural z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Malatura widoczna będzie na prawo od schodów prowadzących do kościoła, patrząc od strony Skarbczyka. będzie wykonany w kolorach białym i czerwonym. Będzie przedstawiał orła powstańczego, napis Powstanie Wielkopolskie 27 grudnia 1918 - 16 lutego 1919 i przede wszystkim symboliczną mapę Wielkopolski z zaznaczonymi strzałkami miejscami walk powstańczych, w których uczestniczyły jarocińskie latające kompanie. Na wykonanie muralu Gmina Jarocin przeznaczyła 3.500 zł.
W roku jubileuszowym Stowarzyszenie Jarocin XXI zorganizuje cykl 10 filmów z okresu międzywojennego. Projekt „W starym kinie” obejmował będzie dwa pokazy filmów niemych z muzyką na żywo. Częścią projektu są również  spacery tematyczne po śródmieściu Jarocina oraz spotkania z kuchnią i modą przedwojenną. Na dofinansowanie „starego kina” gmina przeznaczyła 4.500 zł.
Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni zrealizuje projekt "STO razy - 
Wolność!!!" W jego ramach odbędą się tematyczne zajęcia plastyczne, teatralne i muzyczne prowadzone przez historyków, plastyków, muzyków, instruktorów teatralnych oraz polonistów. Zadanie zostało dofinansowane dotacją w wysokości 5.000 zł. Prezentacje Plastyczne w ramach XV Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych - Jarocin 2018 zorganizuje Stowarzyszenie OPUS.  Impreza wsparta zostanie dotacją w wysokości 2.500 zł.

 Reklama internetowa w gazecie
Napisz list do naszej gazety internetowej

Reklama internetowa w gazecie
Reklama lombardu w Jarocinie
Reklama strony WWW
Autopromocja zakładki taxi

Reklama internetowa w gazecie
Reklama internetowa w gazecieiJarocin.pl reklamy iJarocin.pl reklama w sieci gazet