reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej

Zapytaj prawnika

PsiaArka Krotoszyn - Szkolenie Psów
Reklama firmy Inspiro Design oferująca szeroką gamę płytek ceramicznych

Reklama internetowa w gazecie
Reklama - ogłoszenie o pracęPartner gazety internetowej iJarocin.pl
Reklama internetowa w gazecie

Czwartek
13
grudzień
2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Jarocin

Świerczewskiego zmieni się w Rogalskiego

2017-11-13 08:27:32

Przedwojenny burmistrz Jarocina, powstaniec wielkopolski Edmund Rogalski będzie miał "swoją" ulicę w mieście, którym zarządzał przez 14 lat.

Dotychczasowa ul. gen. Karola Świerczewskiego w Jarocinie zostanie przemianowana na Edmunda Rogalskiego. Zarządzenie zastępcze w tej sprawie wydał wojewoda wielkopolski na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Wcześniej Rada Miejska w Jarocinie nie podjęła w ustawowym terminie uchwały w sprawie nadania nowej nazwy ulicy, gdyż mieszkańcy ul. gen. Karola Świerczewskiego sprzeciwili się jakiejkolwiek zmianie. Wojewoda wielkopolski skorzystał z propozycji burmistrza Jarocina, aby ulicy Świerczewskiego patronował przedwojenny włodarz miasta.

 

Edmund Rogalski urodził się 22 października 1891 r. w Kłecku koło Gniezna. Po maturze w 1914 r. zmobilizowany został do niemieckiej armii i wysłany na front I wojny światowej, gdzie walczył przez cztery lata, do jej zakończenia. W grudniu 1918 r. objął dowództwo nad oddziałem powstańczym w Kłecku, brał udział w ciężkich walkach powstańczych na froncie północnym, także wspólnie z kompanią jarocińską. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. W latach 1919-1923 był dowódcą jarocińskiego garnizonu. Odszedł ze służby na własną prośbę w stopniu kapitana. Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Powstańczym, i krzyżem „Virtuti Militari”. Studiował ekonomię w Niemczech i prawo na Uniwersytecie Poznańskim.

20 stycznia 1925 r. Rada Miejska wybrała go burmistrzem Jarocina. Miał wówczas 34 lata. Jednak urząd ten objął dopiero 4 maja 1925 r. Przez te kilka miesięcy trwała medialna „nagonka” na Rogalskiego, zainicjowana i prowadzona przez część rajców miejskich, którzy nie chcieli się pogodzić z taką decyzją rady. Publicznie przez nich pomawiany i upokarzany, Rogalski zachował spokój. W kwietniu 1925 r. wojewoda poznański hr.

Alfred Bniński położył kres „jarocińskiej wojence” i zatwierdził wyniki styczniowych wyborów. W czasie uroczystej sesji Rady Miejskiej w jarocińskim ratuszu, w sali wypełnionej po brzegi, Edmund Rogalski z pełną godnością złożył ślubowanie i przyjął nominację od jarocińskiego starosty Jana Modelskiego. Został wybrany burmistrzem Jarocina na 12 lat. Po ich upływie Rada Miejska doceniła zasługi Rogalskiego dla rozwoju miasta i ponownie wybrała go burmistrzem na drugą kadencję, która miała trwać 10 lat - do 1947 r. Niestety wybuch II wojny światowej przerwał jego urzędowanie. W 1939 r. wyjechał z dokumentami miejskimi. Po aresztowaniu w listopadzie

1939 r. został wywieziony wraz z całą rodziną do obozu dla wysiedlanych w Cerekwicy, a w grudniu 1939 r. do Opoczna, gdzie przebywał do końca wojny wojny. W Opocznie poza pracą zawodową (jako tłumacz) pracował społecznie, pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Głównej Opiekuńczej delegatury Opoczno. Organizował kuchnie i pomoc dla ubogich i wysiedlonych, również powstańców warszawskich. W styczniu 1945 r. podczas bombardowania Opoczna został ranny. Po zakończeniu wojny ówczesne komunistyczne władze Jarocina nie dały Rogalskiemu możliwości pracy nie tylko w samorządzie, ale nawet w Jarocinie. Mimo ciężkiego powojennego inwalidztwa nie przyznały mu świadczeń. Aby utrzymać rodzinę nauczył się pisać lewą ręką i dojeżdżał do pracy do Poznania i Śremu.

Zmarł w jarocińskim szpitalu 3 lipca 1961 r. w wyniku ulicznego wypadku kilka metrów od swojego domu.

(Biogram na podstawie http://jarocin.pl/…/90-lat-temu-Burmistrzem-Jarocina-wybran…)

 

W Jarocinie rozpoczęły się próby do inscenizowanego czytania sztuki teatralnej opartej w dużym stopniu o wspomnienia powstańcze Edmunda Rogalskiego, które wydał w 1935 r. w książce "Kompanja Kłeckowska".Fotorelacja
Reklama internetowa w gazecie
Napisz list do naszej gazety internetowej

Reklama internetowa w gazecie
Reklama lombardu w Jarocinie
Reklama strony WWW
Autopromocja zakładki taxi

Reklama internetowa w gazecie
Reklama internetowa w gazecieiJarocin.pl reklamy iJarocin.pl reklama w sieci gazet