reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej

Reklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl

PsiaArka Krotoszyn - Szkolenie Psów
Reklama firmy Inspiro Design oferująca szeroką gamę płytek ceramicznych

Zapytaj prawnika
Reklama - ogłoszenie o pracęPartner gazety internetowej iJarocin.pl
Reklama internetowa w gazecie


Praca

Propozycja dla osób 50+

2018-07-19 11:07:00

Zdjęcie: Archiwum
Masz ukończone 50 lat? Jesteś osobą bezrobotną, rencistą lub emerytem? Chciałbyś otworzyć własną działalność gospodarczą? Zgłoś się do projektu, podejmij wyzwanie i otrzymaj dofinansowanie na założenie własnej firmy.

Projekt pn. "Nowe wyzwanie - własna firma" skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 50 roku życia, które były długotrwale bezrobotne  lub mają niskie kwalifikacje zawodowe oraz mieszkają na terenie Wielkopolski. Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.  Rekrutacja do projektu prowadzona jest do końca sierpnia br.  Podstawą zgłoszenia do projektu jest Wstępny Formularz rekrutacyjny. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.nowewyzwanie.eu 

Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie oceniany jest formularz rekrutacyjny pod kątem planowanej działalności gospodarczej, w drugim -  weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzany przez doradcę zawodowego.

Podstawowym kryterium starania się o pomoc finansową oferowaną w projekcie jest ukończenie szkolenia z absencją nie przekraczającą 1 dzień zajęć.  Oprócz bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości maksymalnej 24 tys. złotych brutto uczestnik otrzyma  także podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 tys. złotych brutto, wypłacane przez pierwszych sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt pn.: „Nowe wyzwane własna firma” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez OEG Sp. z o.o. Sp. k., na podstawie Umowy nr RPWP.06.03.01-30-0173/17-00 zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

 Źródło: jarocin.pl

REKLAMA - TEL-MAX - telefony komórkowe, nowe i używane


< Reklama internetowa w gazecie
Napisz list do naszej gazety internetowej

Reklama internetowa w gazecie
Reklama lombardu w Jarocinie
Reklama strony WWW
Autopromocja zakładki taxi

Reklama internetowa w gazecie
Reklama internetowa w gazecieiJarocin.pl reklamy iJarocin.pl reklama w sieci gazet