reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej

Zapytaj prawnika

PsiaArka Krotoszyn - Szkolenie Psów
Reklama firmy Inspiro Design oferująca szeroką gamę płytek ceramicznych

Reklama internetowa w gazecie
Reklama - ogłoszenie o pracęPartner gazety internetowej iJarocin.pl
Reklama internetowa w gazecie

Piątek
14
grudzień
2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Jarocin

Pieniądze dla organizacji pozarządowych

2018-11-30 14:55:46

Zdjęcie: Archiwum
Rozpoczął się gorący czas dla organizacji pozarządowych, które mogą ubiegać się o środki od samorządu Gminy Jarocin na realizację swoich projektów w 2019 roku. Burmistrz Jarocina ogłosił właśnie konkursy na realizację przyszłorocznych zadań publicznych przez NGO.

Konkursy ofert obejmują zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia (w tym profilaktyki uzależnień), pomocy społecznej oraz opieki nad bezpańskimi zwierzętami. W najbliższych dniach samorząd ogłosi kolejne konkursy ofert na  powierzenie realizacji zadań w zakresie sportu szkolnego oraz prowadzenia szkolenia sportowego w ramach piłki nożnej.

 

Na zadania z zakresu  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zabezpieczono w budżecie gminy  kwotę 395 tys. zł. W 2019 roku premiowane będą wydarzenia nawiązujące do takich rocznic, jak: 150. urodzin Zbigniewa hr. Ostroroga - Gorzeńskiego, 100. zakończenia Powstania Wielkopolskiego, 100-leciem liceum w Jarocinie,  80. wybuchu II wojny światowej i wypędzeń mieszkańców Ziemi Jarocińskiej, 30. przełomu politycznego w Polsce. 

 

440 tys. zł przeznaczone zostanie w 2019 roku na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Burmistrz ogłosił też konkurs ofert na powierzenie zadań z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych specjalistycznych, prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie, udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. Na ten cel zabezpieczono 2.725.078 zł.

 

Ogłoszone zostały także konkursy ofert na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, organizację pozalekcyjnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, półkolonii w czasie ferii zimowych oraz zajęć promujących zdrowy styl życia wśród seniorów. Łączna wartość dofinansowania na ten cel to kwota 430 tys. zł.

 

Wśród ogłoszonych konkursów jest także konkurs na prowadzenie i obsługę schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radlinie. Na ten cel zabezpieczono 505 tys. zł. Schronisko opiekuje się zwierzętami z terenu gmin:  Jarocin, Jaraczewo,   Żerków, Pępowo, Pogorzela, Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Milicz i Dobrzyca.

 

Burmistrz ogłosił również konkursy wieloletnie na lata 2019-2021 z zakresu prowadzenia edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, organizowania przedsięwzięć propagujących idee skautingu oraz prowadzenia świetlic wiejskich w Potarzycy i Roszkowie na kwotę 150 tys. zł.

 

Ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych konkursów można zapoznać się tutaj.

 


Reklama internetowa w gazecie
Napisz list do naszej gazety internetowej

Reklama internetowa w gazecie
Reklama lombardu w Jarocinie
Reklama strony WWW
Autopromocja zakładki taxi

Reklama internetowa w gazecie
Reklama internetowa w gazecieiJarocin.pl reklamy iJarocin.pl reklama w sieci gazet