reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej

Zapytaj prawnika

PsiaArka Krotoszyn - Szkolenie Psów
Reklama firmy Inspiro Design oferująca szeroką gamę płytek ceramicznych

Reklama internetowa w gazecie
Reklama - ogłoszenie o pracęPartner gazety internetowej iJarocin.pl
Reklama internetowa w gazecie

Czwartek
13
grudzień
2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Jarocin

Nie zapomnij o podatku

2018-03-09 10:03:00

Zdjęcie: Archiwum
15 marca upływa termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Stawki podatku są takie same jak w 2017 roku. Nowością jest jednak to, że decyzje podatkowe w tym roku otrzymali wszyscy współwłaściciele nieruchomości. Ma to miejsce również w sytuacji, gdy współwłaścicielami są małżonkowie.

W myśl zapisów Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych decyzje podatkowe muszą otrzymać wszyscy współwłaściciele danej nieruchomości, niezależnie od tego, ilu ich jest. - W świetle przepisów podatkowych jesteśmy zobligowani do dostarczenia decyzji podatkowych do każdego ze współwłaścicieli, nawet jeśli są małżeństwem - tłumaczy Monika Idzikowska, kierownik referatu podatków i opłat lokalnych w jarocińskim magistracie. Decyzje współwłaścicieli jednej nieruchomości posiadają 
jeden numer identyfikacyjny, tą samą kwotę podatku, a także ten sam indywidualny numer rachunku. Fakt, że przesłane zostały dwa lub kilka blankietów nie oznacza, że trzeba będzie zapłacić podatek dwa lub więcej razy. - Zapłata podatku przez jednego współwłaściciela całkowicie zwalnia z opłaty podatku od nieruchomości drugiego współwłaściciela. Jedna nieruchomość to jedna opłata – wyjaśnia Monika Idzikowska.

A co w przypadku, kiedy podatek zostanie opłacony w podwójnej wysokości przez 
dwóch współwłaścicieli? - W takich sytuacjach nadpłata będzie 
podlegała zwrotowi – informuje Monika Idzikowska.
Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, płatność należy uregulować jednorazowo w terminie pierwszej raty, a więc do 15 marca 2018 r.

Należy także dokładne sprawdzenie numeru rachunku bankowego, który znajduje się w decyzji podatkowej, ponieważ każda decyzja posiada indywidualny numer, na który należy dokonywać płatności. Taka forma płatności obowiązuje już od roku 2011.

 Reklama internetowa w gazecie
Napisz list do naszej gazety internetowej

Reklama internetowa w gazecie
Reklama lombardu w Jarocinie
Reklama strony WWW
Autopromocja zakładki taxi

Reklama internetowa w gazecie
Reklama internetowa w gazecieiJarocin.pl reklamy iJarocin.pl reklama w sieci gazet