reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej

Reklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl

PsiaArka Krotoszyn - Szkolenie Psów
Reklama firmy Inspiro Design oferująca szeroką gamę płytek ceramicznych

Zapytaj prawnika
Reklama - ogłoszenie o pracęPartner gazety internetowej iJarocin.pl

Piątek
15
luty
2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Jarocin

Karta dla kultury

2018-07-06 07:07:00

Zdjęcie: Archiwum
Burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki podpisał „Samorządową kartę dla kultury”. To zbiór 10 reguł współdziałania ludzi kultury z władzami samorządowymi.

Zasady zawarte w dokumencie zostały wypracowane w toku kilkumiesięcznych prac zespołu animatorów i samorządowców z Miasta Poznań, Centrum Kultury ZAMEK i Forum Kraków. Karta określa zasady, jakie powinny przyświecać w relacjach między samorządem a animatorami kultury. W jego treści czytamy m.in., że kultura nadaje sens procesowi rozwoju miast, a uczestnicząc w kulturze tworzymy rozwój społeczny w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia. Kultura jako dobro wspólne, nie może być zawłaszczana ani reglamentowana przez żadną ideologię.

Do podpisania dokumentu zaproszeni zostali prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz ich zastępcy - członkowie zarządów miast i gmin całej Polski. Pierwsi sygnatariusze uroczyście złożyli już swoje podpisy podczas III Ogólnopolskiego NieKongresu Animatorów Kultury. Do grona samorządów, które zadecydowały się przyjąć kartę dołączył także Jarocin.  

 

Samorządowa Karta dla Kultury

1.Kultura nadaje sens procesowi rozwoju miast, wsi i regionów, a animacja i edukacja kulturowa budują kompetencje do aktywnego uczestnictwa w tym procesie.

2.Kultura jest polem odkrywania przez każdego z nas własnego potencjału i doświadczania osobistej sprawczości – kultura przywraca ludziom wiarę we własne siły.

3.Kultura to przestrzeń partycypacji nas wszystkich: ludzi współtworzących społeczeństwo obywatelskie. Uczestnicząc w kulturze, kształtujemy życie społeczne i tworzymy rozwój społeczny w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia.

4.Kultura jest dobrem wspólnym, nie może być zawłaszczana ani reglamentowana przez żadną ideologię.

5.Kultura to przestrzeń kształtowania się wspólnoty ponad różnorodnością, w której naturalne różnice wzbogacają, a nie dzielą.

6.Kultura to obszar dialogu z własnym dziedzictwem, w całej jego złożoności. To odkrywanie pozytywnych i negatywnych wątków w naszych dziejach oraz dbałość o dziedzictwo własne, a także „osierocone”.

7.Kultura jest drogą do budowania tożsamości, zakorzenienia i poszanowania dziedzictwa. Jednak zakorzenić się można tylko w prawdzie.

8.Kultura szuka równowagi pomiędzy wspólnotowością i przestrzenią indywidualnego buntu w imię konstytucyjnych zasad wolności twórczej i wolności korzystania z jej dóbr.

9.Kultura przynosi odpowiedzi na potrzeby, ale jest też polem dialogu i sporu, wytwarzania wciąż nowych oczekiwań, pytań i szans rozwoju.

10.Autonomia instytucji kultury i zasada suwerenności twórczej długofalowo służą rozwojowi kultury i dobru społeczności. Panujące w samorządowych instytucjach kultury warunki pracy powinny być wzorem uczciwego i równego traktowania pracowników i pracownic.

 

 

REKLAMA - TEL-MAX - telefony komórkowe, nowe i używane


Napisz list do naszej gazety internetowej

Reklama internetowa w gazecie
Reklama lombardu w Jarocinie
Reklama strony WWW
Autopromocja zakładki taxi

Reklama internetowa w gazecieiJarocin.pl reklamy iJarocin.pl reklama w sieci gazet