reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm


Reklama: Materiały budowlane : POLWOS - WITASZYCE


Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Jarocinie.


PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Znajdują się tutaj z informacje na temat rynku pracy w Jarocinie wraz z ofertami pracy z powiatowego urzędu pracy powiatu jarocińskiego.

Reklama internetowa - Zamów reklamę!

Reklama internetowa w gazecie
Sobota
20
lipiec
2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Reklama internetowa - Zamów reklamę!
Przetarg

CBA w Jarocinie

2019-06-14 10:00:15

Zdjęcie: www.cba.gov.pl
Funkcjonariusze wydziału postępowań kontrolnych poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili czynności analityczno – informacyjne dotyczące sprzedaży nieruchomości o powierzchni 41,7807 ha położonej w Jarocinie. Sprzedaż miała się odbyć w drodze przetargu pisemnego ograniczonego.

Jak wynika ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jarocin, nieruchomości te zakwalifikowane zostały jako tereny z przewagą obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług (tereny skoncentrowanej aktywności gospodarczej) – z wyłączeniem aktywności związanych z produkcją rolniczą i obsługą rolnictwa. Wbrew treści studium, władze Miasta i Gminy Jarocin zdecydowały się na sprzedaż ww. nieruchomości na cele rolne, zawężając krąg potencjalnych nabywców do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych, zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Cenę wywoławczą za tę nieruchomość, położoną w granicach Miasta Jarocin, określono na 3.355.000,00 zł, tj. około 8 zł/m2.

 

23 maja 2019 roku, tj. w dniu, w którym miała odbyć się część jawna przetargu, funkcjonariusze udali się do Urzędu Miejskiego w Jarocinie i uczestniczyli w części jawnej przetargu. Wówczas zauważyli, że koperty zawierające oferty zostały już wcześniej otwarte przez pracowników Urzędu Miejskiego. Przewodniczący komisji przetargowej wyjaśnił, że otwarcia kopert z ofertami dokonano wcześniej, w celu sprawdzenia, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikują się do uczestnictwa w przetargu.

 

Jak ustalili funkcjonariusze poznańskiej delegatury CBA, dokonanie otwarcia kopert z ofertami na etapie kwalifikowania oferentów do przetargu było sprzeczne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wystąpienie takiej sytuacji stworzyło nadto możliwość wglądu w treść oferty i okazję do wywierania wpływu na wynik przetargu poprzez manipulację przebiegiem postępowania np. w wyniku korygowania treści oferty lub jej profilowania pod kątem ofert konkurencyjnych, przed oficjalną czynnością otwarcia kopert z ofertami. W szczególności mogło dojść do ujawnienia ceny zawartej w ofercie, co godzi w zasadę uczciwej konkurencji oraz zasadę niejawności ofert przed momentem ich otwarcia w części jawnej przetargu.

 

Biorąc pod uwagę ww. okoliczności, pismem z dnia 24 maja 2019 roku, Delegatura CBA w Poznaniu wystąpiła do Burmistrza Jarocina z wnioskiem o unieważnienie ww. przetargu. W dniu 28 maja 2019 roku Burmistrz Jarocina wydał zarządzenie w sprawie jego unieważnienia.
Źródło: www.cba.gov.pl/Wydział Komunikacji Społecznej CBA


Reklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl


W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.


Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama lombardu w Jarocinie

Reklama internetowa w gazecie


Polub nas na Facebooku

iJarocin.pl reklamy iJarocin.pl reklama w sieci gazet