reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej

Zapytaj prawnika

PsiaArka Krotoszyn - Szkolenie Psów
Reklama firmy Inspiro Design oferująca szeroką gamę płytek ceramicznych

Reklama internetowa w gazecie
Reklama - ogłoszenie o pracęPartner gazety internetowej iJarocin.pl
Reklama internetowa w gazecie

Sobota
15
grudzień
2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rolnictwo

Bezpieczeństwo podczas żniw

2017-08-03 09:16:00

Jak co roku, o tej porze, strażacy apelują do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa pożarowego i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Poniżej je przypominamy.

1.Przy ustawianiu stert i stogów należy zachować następujące odległości:

1) od budynków wykonanych z materiałów:

a) palnych – 30 m

b) niepalnych o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m

2) od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m

3) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych – 30 m

4) od lasów i terenów zalesionych – 100 m

5) pomiędzy stertami i stogami – 30 m

 

2.Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

 

3.Powierzchnia stogu lub sterty nie może przekroczyć powierzchni 1.000 m2, natomiast kubatura nie może przekroczyć 5.000 m3.

 

4.Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transporcie jest zabronione.

 

5.Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

 

6.Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.

 

Powyżej opisano jedynie wybrane zagadnienia, które zostały szczegółowo opisane i wynikają z rozdziału 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).Reklama internetowa w gazecie
Napisz list do naszej gazety internetowej

Reklama internetowa w gazecie
Reklama lombardu w Jarocinie
Reklama strony WWW
Autopromocja zakładki taxi

Reklama internetowa w gazecie
Reklama internetowa w gazecieiJarocin.pl reklamy iJarocin.pl reklama w sieci gazet